About

Jong & Lenig is de jongerenbeweging binnen de Haagse Stadspartij, die zich bezig houdt met politiek in de brede zin van het woord. De gemeentelijke politiek heeft een grote invloed op het leven van jongeren en de leefbaarheid van de stad. Daarom willen we jongeren helpen om invloed uit te oefenen op hun omgeving, en ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord in de politiek.

Dit doen wij niet alleen door open te staan voor de stem van jongeren, maar ook door die actief op te zoeken. Om het geluid van jongeren in de stad uit te dragen kunnen we verschillende middelen gebruiken:

  • -Onze band met de Haagse Stadspartij, biedt ons een directe lijn naar de raadzaal en de gemeentepolitiek.
  • -Samenwerking met andere groepen: In den haag zijn op verschillende onderwerpen die wij ondersteunen al groepen actief. Bijvoorbeeld ‘Het Stille Strand Leeft’, ‘Spuiforum krankjorum’ of andere jongerengroepen.
  • -Ervaring met media als FunX, Omroep West, Den Haag FM etc. als middel om mensen te bereiken.
  • -Begeleiding en uitleg bij inspreken in de raadzaal.
  • -Het organiseren of ondersteunen van acties of publiciteitscampagnes.

Aan de ene kant is Jong & Lenig een jongerentak van de Haagse Stadspartij die er voor zorgt dat de stem van jongeren zowel binnen de Haagse Stadspartij als in de Haagse politiek in het algemeen gehoord wordt, maar aan de andere kant zijn we een onafhankelijke beweging, met de vrijheid om vrij van de Stadspartij te handelen.