post

Rekenniveau politieke partijen Den Haag schrikbarend laag

Uit onderzoek van Jong & Lenig, de Haagse Stadspartij Jongeren, blijkt dat het rekenniveau van meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad ver onder middelbare schoolniveau ligt.

Het rekenniveau werd getoetst aan de hand van uitspraken van de politieke partijen Groep de Mos, PVV en SP over het Spuiforum dossier. Door eerdere uitspraken met betrekking tot de kosten te vergelijken met uitspraken over de kosten ná het van tafel halen van het spuiforumplan, kan een oordeel worden geveld over het rekenkundig kunnen van de verschillende partijvertegenwoordigers.

“SP, GDM, PVV: Tientallen miljoenen bespaard door schrappen spuiforum”

“Eigenlijk zijn alle uitspraken natuurlijk voorbarig,” zeggen de jongeren van Jong en Lenig, “De partijen geven nadrukkelijk aan in te zetten op een goedkoper plan dan het nu genoemde kostenplafond, dus de precieze kosten zijn nog helemaal niet bekend.”
Maar de jongeren hadden wel verwacht om de kop “SP, Groep de Mos, PVV: Tientallen miljoenen bespaard door schrappen spuiforum” te lezen. Deze partijen hebben eerder namelijk aangegeven dat de kosten voor het spuiforumplan respectievelijk “minstens 240 miljoen”(1), “minstens 250 miljoen”(2) en “misschien wel 260 miljoen”(3) zouden zijn, tientallen miljoenen meer dan het kostenplafond van 181 dat nu wordt genoemd.

“Dat klopt ook,” stellen de jongeren: onderzoek van zowel Bouwkundig bureau BBN, als van de groep Dooievaar komt uit op 240 miljoen of hoger voor het Spuiforum. De jongeren begrijpen dan ook niet dat genoemde partijen nu net doen alsof er niets is veranderd in het kostenplaatje.

“Aangezien wij ons niet kunnen voorstellen dat Groep de Mos, SP en de PVV hun achterban expres een rad voor de ogen draaien, blijft de enige logische conclusie dat de uitspraken voortkomen uit foutieve berekeningen.”

De jongeren bieden de raadsleden dan ook graag een opfriscursus rekenen aan.
ff tellen

 

 

 

(1)SP, 2014: http://denhaag.sp.nl/nieuws/2014/01/stop-gemeentelijke-promotour-cultuurpaleis

(2)Arjen Dubbelaar, Richard de Mos, 2014: https://twitter.com/ArjenDubbelaar/status/444970666765205504

(3) Leon de Jong, 2014: